Styret

Styret i Klepp Frivilligsentral består av frivillige, politikere og representanter fra Klepp kommune.

Styret 2018

Leder: 
Ulf Ludvigsen - Kultursjef

Nestleder: 
Oddbjørg A. Starrfeldt - Frivillig representant

Frivillige styremedlemmer: 
Åsmund Steinnes
Hanne Stusvik
Terje Barka (vara)

Politisk valgt:
Torbjørn Hovland
Gro Haga (vara)

Representant Helse/Velferd:
Liv Øvregaard
Agnes Lea Tvedt (vara)

Sekretær:
Ann Kristin N. Hatletvedt - leder i Frivilligsentralen


2019 © Klepp frivilligsentral