Styret

Styret i Klepp Frivilligsentral består av frivillige, politikere og representanter fra Klepp kommune.

Styret 2023

Leder: 
Andrine Homme - politisk valgt - andrine.kallak.homme@kleppnett.no
Nestleder: 
Elin Helland Barane  elin.barane.helland@klepp.kommune.no

Frivillige styremedlemmer
Åsmund Steinnes aasmund.steinnes@gmail.com
Oddbjørg A. Staffelt starrfelt48@gmail.com
Turid Horpestad tujon@hesbynett.no
Bjørg Marit Johnsen bjorgmarit.johnsen@gmail.com
Vara: Razia Barat Ali raziakarimi646@gmail.com

Politisk valgt:
Samfunn og Kultur
Andrine Homme andrine.kallak.homme@kleppnett.no
Vara: Kurt Hermansen  kurt.hermsansen@klepp.kommune.no

Helse og Velferd:
Elin Helland Barane  elin.barane.helland@klepp.kommune.no
Vara: Kristine Norheim Meinkøhn kristine.meinkohn@emvest.no

Kommunalt valgte representanter
Samfunn og kultur:
Ulf Ludvigsen ulf.ludvigsen@klepp.kommune.no
Vara. Tone Michelle Rønningsen tone.michelle.ronningsen@klepp.kommune.no

Helse og Velferd:
Anne Kyte Moi - anne.kyte.moi@klepp.kommune.no
Vara: Liv Øvregaard - liv.ovregaard@klepp.kommune.no

Sekretær:
Ann Kristin N. Hatletvedt - leder i Frivilligsentralen aknh@klepp.kommune.no

Valgnemd:
Astrid Lund Folkvord (1 år)
Ester Vestly Pettersen (2 år)
Enok Ueland (3 år)

2023 © Klepp frivilligsentral