Mandag 29 Mai
Kl. 10:00 - 13:00, Fredheimsbygget, Fredtunveien 4, kleppe Treffpunktet
Treffpunktet møtes i Stiftelsen Fredheim sine lokaler i Fredtunveien 4, Kleppe

Åpent:

Mandager kl. 10 - 13. - Diverse aktiviteter som: sang og musikk, foredrag/opplesing, utflukter, bingo, drøs og lunsj

Tirsdager Kl. 10-13. - Liten gruppe (med kognitive utfordringer)

Torsdager   Kl. 10-13. - Diverse aktiviteter som : trim, sang og musikk, film, lunsj og god drøs

Vi holder til i Fredheimsbygget, 1.etg.,  Fredheimsveien 18, Kleppe

Det er Mona som er fagleg koordinator for Treffpunktet, vil du bli med som frivillig eller delta på aktivitetene på Treffpunktet så er du velkommen. 

Kontakt: 

Mail: mona.d.o.kyllingstad@klepp.kommune.no

Mobil: 91142828

2023 © Klepp frivilligsentral