Torsdag 28 Mars
kl. 09:50 - 12:30 Karane med klypå (Avlyst) Kleppe
Karane rydder søppel i Klepp sentrum den siste torsdagen i hver måned

Karane med klypå, er en gjeng mannfolk som er med på å holde nærmiljøet reint.

De møtes på Frivilligsentralen siste torsdag i måneden kl. 9.50, og går ut i grupper på to og to.

Etter ryddesjauen samles de på Frivilligsentralen til god mat, kaffe og drøs.

Bli ein av karane med klypå du og!

2020 © Klepp frivilligsentral