Onsdag 30 Januar
kl. 12:30 - 13:30 Høyr her Kjøkkenet Frivilligsentralen
Siste onsdag hver måned kl. 12.30 - 13.30. Her kan folk med høreapparat få råd, veiledning og praktisk hjelp av likemenn. Salg av rimelige batteri.

På frivilligsentralen kan du møte opp på "Høyr-her" treff.


Her kan folk med høreapparat få råd, veiledning og praktisk hjelp av likemenn. Salg av rimelige batteri.


Treffene er et samarbeid med HLF Jæren.


Møtetider:


Andre onsdag i måneden    kl. 17.00 - 19.00

Siste onsdag i måneden     kl. 12.30 - 13.30

2019 © Klepp frivilligsentral