Mandag 29 Mai
Kl. 11:30 - 13:00, Bore Samfunnshus Eldremiddag på Bore
Middag på Bore Samfunnshus siste mandag i måneden kl. 11.30

Du får servert god norsk husmannskost til kr. 100,- som du kan nyte i godt lag sammen med sambydingene dine. 

I august arrangerer vi middagstur, og i desember har vi julefri

Påmelding til Else Sveinsvoll 5142 03 04

2023 © Klepp frivilligsentral