Våketjenesten i Klepp

Som frivillig i våketjenesten sitter du ved den døende , enten på sykehjem eller i hjemmet.

Aldersgruppe: For alle

Våketjenestens frivillige skaper ro og nærvær for døende og deres pårørende, i livets siste timer.

For å bli frivillig i Våketjenesten, må du være en moden og psykisk robust som person, samt ha et avklart forhold til døden.

Våketjenestens frivillige skaper ro og nærvær for døende og deres pårørende i den siste tid. Som frivillig er du til stede, når det ikke er pårørende eller som avlastning for de pårørende - ikke som erstatning for personale.

Som frivillig i Våketjenesten sitter du ved den døende, enten på et sykehjem eller i hjemmet. Her er du tilstede og gir omsorg de siste timer av den døendes liv.

Din oppgave er å skape ro og trygghet. Er det pårørende, kan din omsorg være med til å gi dem trygghet i en vanskelig situasjon.

Din innsats er frivillig og ulønnet, men din tilstedeværelse kan bety utrolig mye for en, som ellers ville dø alene. 

- Du vil få tilbud om kurs

- Få muliget til å bli med i teammøter


Tilbudet er et samarbeid mellom Diakonen i Klepp, Helse/Velferd og Frivilligsentralen

2023 © Klepp frivilligsentral