Tirsdagsklubben på Orstad

Møtes første onsdag i måneden kl. 13.00 på Orstadhuset

Tirsdagsklubben Orstad

Sang, underholdning og kaffi drøs.


Vi møtes første tirsdag i måneden kl. 13.00.

Vårens program:

2. Januar - Lensmann Hans Kyllingstad

6. Februar - Ingrid Edland - frisklivssentralen - Du blir hva du spiser

6. Mars . Jette Bjorland Salte - Ingenting er problem

3. April - Kommunelege Rolf Bergseth

8. Mai - åpent

29. Mai Tur

Alle er hjertelig velkomne.

Arbeidsgruppa består av:

Annvor Erås 924 33 962
Sigrun Brunes 986 05 550
Tulla Stangborli 930 71 841
Karen Kristine Bore 971 05 785
Kjellaug Malmin 480 29 808
Øystein Bjerga 905 16 628
Gerd  Karin Fjermestad 916 34 938


2019 © Klepp frivilligsentral