Strøsand

Eldre og uføre som ber om det kan få levert ei bøtte med strøsand på heim til seg. Dei som er friske nok, kan få hente ei bøtte på Frivilligsentralen.

Aldersgruppe: 65 til 100 år

Strøsandaksjonen tilbyr eldre og uføre å få utlevert ei bøtte med strøsand heim til seg. Tilbaket er eit samarbeid mellom Klepp kommune, Lions, Coop-bygg og Frivilligsentralen.

Kvar vinter er det mange som skadar seg på is og hålkeføre. Ofte skjer det heime, rett rundt dørene, derfor kan strøsand hjelpa. Vi veit at problemet er størst for eldre. Dette er tanken som ligg til grunn for eit ulukkesførebyggjande prosjekt i folkehelsearbeidet, trygg og aktiv i Klepp.

Vi kan difor tilby:

  • Eldre og uføre som ber om det kan få levert ei bøtte med strøsand på heim til seg.
  • Dei som er friske nok, kan få hente ei bøtte på Frivilligsentralen.

Dei frivillige utleverer strøsand i sin sone

Orstad/Øksnevad
Klepp st.
Tu/Kåsen
Orre og omegn
Verdalen og omegn
Kleppe

2023 © Klepp frivilligsentral