Språksprell

Språksprell er et tilbud på Bryne kompetansesenter. Der en kan øve i å snakke norsk sammen med frivillige fra Klepp og Time Frivilligsentral.

Aldersgruppe: Fra 16 år

Plan for Språksprell høsten 2021 

Et samarbeid mellom Klepp og Time Frivilligsentral og Bryne kompetansesenter

Sted: Bryne kompetansesenter 
Tid: Torsdager kl. 13.00 - 14.30 
Møt opp i gangen ved Flyktningtjenesten sitt kontor 


 

Det er alltid en ansvarlig for programmet samt to frivillige som må møte. Alle andre frivillige møter når de har anledning. 

Gruppa deles i tre etter språknivå (så godt dette lar seg gjøre). Minst en frivillig pr. Bord, men gjerne flere.  Det er også mulig å ha enkeltelever på annet rom om det er behov for det.  

 


 


2023 © Klepp frivilligsentral