Språk og spill på biblioteket

Språk og spill er et nytt språktilbud som drives av frivillige, ei gruppe innvandrere/flyktninger i samarbeid med Frivilligsentralen og Klepp bibliotek. Torsdager kl. 17.00-18.30.

Aldersgruppe: For alle

Målet med språk og spill er å bidra til at innvandrere og flyktninger blir integrert og inkludert i det norske samfunnet gjennom å lære seg språket.

Språk og spill:
· du får øvd deg i norsk sammen med norskspråklige
· du blir kjent med lokalsamfunnet
· du blir kjent med flere mennesker
· du får tilgang til kunnskap og informasjon gjennom bibliotekets tilbud

Aktuelle aktiviteter:
· Varierte tema om kultur, språk og samfunn
· Spille brettspill som f.eks. historisk brettspill (for å lære om historia), spørsmål og svar (spill situasjon, kultur osv.), UNO m.m., kanskje lage eget brettspill?
· Høytlesing og samtale etterpå
· Få hjelp til digitale ting
· Lære om bibliotekets tilbud

KONTAKT:
Klepp bibliotek: klepp.bibliotek@klepp.kommune.no, tlf. 51429870
Klepp frivilligsentral: frivilligsentralen@klepp.kommune.no, tlf. 46 86 2000
Alieksandra Balabanova, alieksandra.balabanova@klepp.kommune.no, tlf. 94871546 (ettermiddag/kveldstid)

2023 © Klepp frivilligsentral