Språksprell

Språksprell er et tilbud på Bryne kompetansesenter. Der en kan øve i å snakke norsk sammen med frivillige fra Klepp og Time Frivilligsentral.

Aldersgruppe: Fra 16 år

Plan for Språksprell høsten 2021 

Et samarbeid mellom Klepp og Time Frivilligsentral og Bryne kompetansesenter

Sted: Bryne kompetansesenter 
Tid: Torsdager kl. 13.30 - 15.00 
Møt opp i gangen ved Flyktningtjenesten sitt kontor 

Dato 

Tema 

Ansvarlig 

Frivillige 

26. august 

Bli kjent 

Anne Lise 

Helge, Åsmund 

2. september 

Valg 

Åsmund 

Inger, Anne Lise 

9. september 

Mellom to kulturer 

Jan og Inger 

Brit 

16. september 

Mellom to kulturer 

Jan og Inger 

Åsmund 

23. september 

Tur Fritz Rød parken 

Brit 

Anne Lise, Torill 

30. september 

Pandemi/Vaksiner 

Anne Lise 

Terje, Åsmund 

6. oktober 

Ferier og høytider 

Helge 

Jan, Brit 

13. Oktober  

Høstferie 

 

 

 

Det er alltid en ansvarlig for programmet samt to frivillige som må møte. Alle andre frivillige møter når de har anledning. 

Gruppa deles i tre etter språknivå (så godt dette lar seg gjøre). Minst en frivillig pr. Bord, men gjerne flere.  Det er også mulig å ha enkeltelever på annet rom om det er behov for det.  

 

Neste planleggingsmøte blir torsdag 30. September kl. 12.00 på Bryne kompetansesenter.  

 

2021 © Klepp frivilligsentral