Lyttevenn Kleppe skule

Bli lyttevenn på Kleppe skule! Vi håper å starte opp med lyttevenner på Kleppe skule nå i høst. Bli med å lyttevennteamet på Kleppe skule En lyttevenn er med å stimulere lesing og leselyst hos barn i alderen 7-9 år i samarbeid med skolens personale.

Aldersgruppe: 7 til 9 år

Vi har lyttevenner på fire skoler i Klepp: Tu, Kleppe, Bore og Orre

Vi trenger frivillige til å 

- møte opp på skolen to timer en dag hver uke fra etter høstferien til påskeferien
- Lytte til eleven når han/hun leser
- Snakke om teksten når den er lest
- En har 4-5 elever hver gang
- En har de samme elevene hver uke. 

Alle elevene i klassen får en lyttevenn - og det er 4-5 frivillige som møter på i klassen på samme tid for å lytte på sine faste 4-6 elever.

Målet med lyttevennprosjeketet er å bygge bro mellom generasjonene, samtidig som en stimulerer og motiverer til leselyst hos barn.

2023 © Klepp frivilligsentral