Lyttevenn i Klepp

Frivilligsentralen søker lyttevenner på Bore, Horpestad, Tu og Orre skule. En lyttevenn er med å stimulere lesing og leselyst hos barn i alderen 7-9 år i samarbeid med skolens personale.

Aldersgruppe: 6 til 10 år

Vi trenger frivillige til å 

- møte opp på skolen to timer en dag hver uke fra etter høstferien til påskeferien
- Lytte til eleven når han/hun leser
- Snakke om teksten når den er lest
- En har 4-5 elever hver gang
- En har de samme elevene hver uke. 

Målet med lyttevennprosjeketet er å bygge bro mellom generasjonene, samtidig som en stimulerer og motiverer til leselyst hos barn.

Bli lyttevenn i ditt nærmiljø

Sjekk filmen de har laget om Lyttevenn i Agder her

Alle lyttevenner må levere politiattest

2023 © Klepp frivilligsentral