Lyttevenn Bore skole

Bli lyttevenn! En lyttevenn er med å stimulere lesing og leselyst hos barn i alderen 7-9 år i samarbeid med skolens personale.

Aldersgruppe: 7 til 9 år

En lyttevenn er med å stimulere lesing og leselyst hos barn i alderen 7 - 9 år i samarbeid med skolens personale

Vi har lyttevenner på fire skoler i Klepp: Bore, Kleppe, Tu og Orre

- møte opp på skolen to timer en dag hver uke fra etter høstferien til påskeferien
- Lytte til eleven når han/hun leser
- Snakke om teksten når den er lest
- En har 4-5 elever hver gang
- En har de samme elevene hver uke. 

Målet med lyttevenn er å bygge bro mellom generasjonene, samtidig som en stimulerer og motiverer til leselyst hos barn.

2023 © Klepp frivilligsentral