Lyttevenn Bore skole

Vi vil høsten 2019 starte opp med Lyttevenner på Bore skule. Vil du bli med? Kontakt oss for mer informasjon

Aldersgruppe: 6 til 10 år

En lyttevenn er med å stimulere lesing og leselyst hos barn i alderen 7 - 9 år i samarbeid med skolens personale

Vi har lyttevenner på to skoler i Klepp: Tu og Orre - og vil nå prøve å starte opp på Bore skule. 

Vi trenger frivillige til å 

- møte opp på skolen to timer en dag hver uke fra etter høstferien til påskeferien
- Lytte til eleven når han/hun leser
- Snakke om teksten når den er lest
- En har 4-5 elever hver gang
- En har de samme elevene hver uke. 

Målet med lyttevennprosjeketet er å bygge bro mellom generasjonene, samtidig som en stimulerer og motiverer til leselyst hos barn.

2021 © Klepp frivilligsentral