Leseombud

Har du lyst å lese for andre? Bli leseombud, og les for enkeltpersoner eller grupper

Aldersgruppe: For alle


Liker du å lese for andre?

Bli leseombud!

"Leseombud" er et samarbeidsprosjekt med Klepp bibliotek. På biblioteket får du hjelp til å finne tilrettelagt litteratur.

Du kan lese for en liten gruppe, eller for en person om gangen. På sykehjem, aldershjem, i boliger for funksjonshemmede, eller i psykiatrien, der er du som leseombud, er en kjærkommen gjest.

Det er opp til deg hvor ofte du vil lese, og du får tilbud om opplæring.

2023 © Klepp frivilligsentral