Karane med klypå

Mannfolkgjeng som samler søppel siste torsdag i måneden, etterfulgt av middag og drøs.

Aldersgruppe: For alle

Karane med klypå, er en gjeng mannfolk som er med på å holde nærmiljøet reint.

De møtes på Frivilligsentralen siste torsdag i måneden kl. 9.50, og går ut i grupper på to og to.

Etter ryddesjauen samles de på Frivilligsentralen til god mat, kaffe og drøs.

Bli ein av karane med klypå du og!

2021 © Klepp frivilligsentral