Internasjonal kvinnegruppe

Et møtested for alle kvinner i Klepp. En onsdag i måneden kl 18:00 i Gnisten sine lokaler på Fredheim

Et møtested for alle kvinner i Klepp.

En onsdag i måneden kl 18:00 i Gnisten sine lokaler på Fredheim (2. etasje i forhold til Frivilligsentralen sine lokaler)

Vi tar opp et aktuelt tema, deler et godt måltid , prater, blir kjente og har det trivelig i l

Datoer for 2019:

Onsdag 21. August 
Kommunevalget 2019 - innlegg fra de ulike politiske partiene

Onsdag 18. September
Førstehjelpskurs ved Inger og Liv fra Sandnes legevakt

Onsdag 16. Oktober
Om barns behov og barnevernet, besøk av Siv Camilla Ottosen i barnevernet i Klepp

Onsdag 13. November
Hvordan er norsk arbeidsliv organisert, Synnøve Haugland, Fagforbundet i Rogaland

Onsdag 11. Desember
Juleavslutning
2019 © Klepp frivilligsentral