Bestedag

Har du barnebarn i skolealder? Vil du være med på ei kjekk samling med besteforeldre og barnebarn?

Har du barnebarn i skolealder?
Vil du være med på ei kjekk samling med besteforeldre og barn?

Vi intiveer besteforeldre med barnebarn til "Bestesamling" på Fredheimsloftet. Samvær med lek og samling.

Datoer for bestedag fremover:

Onsdag 23. Januar kl. 17.00
Onsdag 20. Februar kl. 17.00 (i Frivilligsentralen sine lokaler)

Kontaktperson Inger Else 951 78 119


2019 © Klepp frivilligsentral