Annet - frivillig innsats i Koronatiden

Her kan du melde deg til annet frivilliginnsats i Koronatiden.

Aldersgruppe: For alle

Flott om du skriver hva du kan tenke deg å bidra med under seksjonen annet når du melder din interesse. 

2021 © Klepp frivilligsentral